Fakultné kolo ŠVA 2012

Vyhodnotenie fakultného kola ŠVA 2012, Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB Banská Bystrica.

Dňa 11. 4. 2012 sa na pôde KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici uskutočnilo fakultné kolo ŠVA 2012 v uvedených sekciách a umiestnením.

A Doktorandov

  1. PaedDr. Martin Babiar - Vplyv programu zážitkového učenia v prírodnom prostredí na zmeny úrovne interpersonálnych vzťahov adolescentov
  2. Mgr. Svetlana Lipárová - Vplyv akumulačného obdobia na zmenu fyziologických parametrov u cross triatlonistov
  3. Mgr. Simona Švachová - Vplyv projektu atletika pre deti na úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti u detí v mladšom veku

B Vedy o športe

  1. Michal Lacena - Rekondícia športovca po zranení predného skríženého väzu pomocou balančných podložiek a zariadenia Biodex
  2. Martina Kováčiková - Vplyv balančných cvičení na rozvoj dynamickej a statiskej rovnováhy mladých hokejistov
  3. Tomáš Hasilla - Evidencia kvality streľby v biatlone

C Pódiové skladby
Športová sekcia

  1. TOTO SÓLO PATRÍ NÁM - Kateřina Seidlová a kol.

Tanečná sekcia

  1. BLACK AND WHITE - Petra Hornáková a kol.
  2. ĆAVALO - Marek Polomský a Lea Sviteková
  3. AEORO MIX - Dominika Vančová a kol.

Zároveň bola prvýkrát udelená mimoriadna cena "prof. J. Staršieho" za najlepšiu doktorandskú prácu, ktorú získal Mgr. Martin Babiar.

Vedenie Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB Banská Bystrica v mene doc. PaedDr. M. Nemca, PhD., blahožela víťazom a ďakuje všetkým zúčastneným študentom a víťazom za príkladnú a vzornú reprezentáciu. Organizátori fakultného kola ŠVA 2012, aj touto cestou ďakujú všetkým zainteresovaným, ktorí sa podieľali na príprave a spolupráci. Poďakovanie patrí aj sponzorom ŠVA 2012: firme Miberas, s. r. o, ŠK UMB Šport pre všetkých a dekanátu FF UMB B. Bystrica.

Banská Bystrica 11. 4. 2012
PaedDr. E. Bendíková, PhD.
PaedDr. R. Rozim, PhD.