Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodná vedecká konferencia "Kondičný tréning 2012"

Medzinárodná vedecká konferencia „Kondičný tréning v roku 2012"


Kondičný tréning si v posledných rokoch našiel svoje miesto vo vrcholovom, výkonnostnom, ako aj rekreačnom športe, rovnako aj medzinárodná vedecká konferencia „Kondičný tréning v roku 2012“. Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci so svojim tradičným partnerom pri organizovaní vedeckých, odborných a športových podujatí, teda so Slovenskou asociáciou kondičných trénerov zorganizovala v druhý októbrový piatok (12.10.2012) medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kondičný tréning v roku 2012". V priebehu sedemhodinového rokovania boli v dvoch paralelných sekciách odprezentované a prediskutované výskumy autorov z problematiky kondičného tréningu. V pléne sa v priebehu dňa vystriedalo viac ako 100 poslucháčov a diskutujúcich, ktorí svojimi postrehmi obohatili konferenciu. Organizačný výbor konferencie pripravil recenzovaný vedecký konferenčný zborník, v ktorom sa nachádza 28 príspevkov rôznych autorov a autorských kolektívov z desiatich fakúlt prevažne z Čiech a zo Slovenska. Vzhľadom k prebiehajúcim rekonštrukčným prácam na našom pracovisku bola tento rok konferencia realizovaná na Ekonomickej fakulte UMB, kde sme sa vďaka ústretovosti vedenia Ekonomickej fakulty cítili viac ako doma. Vyžiadané prednášky prezentovali na tomto ročníku výhradne autori zo zahraničia, čo našlo pozitívnu odozvu u všetkých poslucháčov. Tento fakt súvisí vo veľkej miere určite s tým, že ide nielen o teoretikov, ale aj o špičkových autorov kultových publikácií pre kondičných trénerov, ako i špičkových kondičných trénerov z praxe, ktorí vedú popredné svetové družstvá.  Konferencia zaznamenala pozitívny ohlas nielen u poslucháčov, ale aj u prednášajúcich a tak veríme, že tento  ročník medzinárodnej konferencie „Kondičný tréning v roku 2012" bol dobrým pokračovaním novej tradície. Tešíme sa na Vás opäť 11.10.2013!!!