Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Otvorené majstrovstvá UMB v halovom veslovaní