Športový deň - Majáles

Dňa 3. mája 2012 sme realizovali Športový deň, ktorý bol sprievodným podujatím Majálesu 2012 v Banskej Bystrici. Súčasťou tohto Športového dňa bol futbalový turnaj & súťaž tímov v netradičných športových aktivitách. Obe časti prebiehali súčasne. Naviazali sme na tradíciu, ktorú sme založili v roku 2011.