Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Volejbalový turnaj škôl Memoriál Podhradského

Pedagógovia z FHV už 4 krát za sebou vyhrali medziškolský turnaj zamestnancov škôl vo volejbale.

!!!GRATULUJEME!!!