Aerobik maratón ku Dňu študentov 2013

               Dňa 25.11. 2013 ŠK UMB Šport pre všetkých v spolupráci s Komisiou pre šport UMB organizoval Aerobik Maratón ku Dňu študentov v hale KTVŠ FF UMB.  Zúčastnilo sa ho 75 cvičiacich študentiek zo všetkých fakúlt UMB. Za úspech podujatia môžeme považovať, že precvičovali výborné cvičiteľky aerobiku – špecializácia  aerobik – Vanesa Majerová, Dance aerobik – Lucia Uhnáková a Body work Dušana Rőhllbok – cvičiteľky Fitarény. V tombole sme rozdali ceny od sponzorov a od Komisie pre šport pri UMB.

Úspešná akcia, ktorá priniesla radosť a pohodu cvičiacim, tešíme sa na ďalšie maratóny v rámci Komisie pre šport.

PaedDr. J. Palovičová, PhD. – zodp. za akciu

ŠK UMB  Šport pre všetkých