Nox Quaerox 7.11.2013

NOČNÁ ORIENTAČNÁ STRATEGICKÁ HRA Nox Quaerox- 7.11.2013

Po úvodnej jarnej premiére sme pre študentov, ale aj verejnosť pripravili jesenný Nox Quaerox. Na rozdiel od toho prvého  čakalo účastníkov pár zmien, ako hromadný štart, úvodné riešenie šifry (nájdenie samotnej mapy) viac kódov v nočnom priestore. Samotný limit sa predĺžil na celkových 80 minút.  Podujatie sa vydarilo napriek sychravému počasiu. Hry sa zúčastnilo celkovo 40 dvojíc.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za výbornú atmosféru a sme radi, že ich ani "dušičkové" počasie neodradilo. Za realizačný tím Jaro, Martin, Naty, Lenka a Miška

Výsledky

Hlavným organizátorom podujatia boli Outdoor Institute  , V club, KTVŠ FF UMB a podujatie cenymi podporila UMB.

Popis: Nox quaerox je SÚŤAŽ DVOJÍC na princípe orientačného behu scorelauf – na mape, ktorú dvojica dostane je vyznačený predpísaný počet kontrol s rôznou bodovou hodnotou, podľa vzdialenosti a náročnosti umiestnenia od miesta štartu. Hodnota kontroly je na mape vyznačená farebne. Súťažiaci sa snažia v časovom limite pozbierať čo najviac z nich podľa vlastnej stratégie a získať tak čo najväčší počet bodov. Čas je obmedzený –  60 minút. Za prekročenie časového limitu nasleduje penalizácia – za každú minútu navyše sa odpočítava 1 bod z už nazbieraných bodov. Vyhráva dvojica s najvyšším počtom bodov.