Radosť z pohybu študentov KTVŠ

Študenti KTVŠ FF UMB si v rámci vyučovanie kondičnej a športovej gymnastiky vyskúšali skoky na nafukovacej trampolíne "AIR TRACK", ktorá bola zapožičaná od firmy JIPAST.