UMB aerobic - Zumba maratón 2013

Dňa 15. apríla 2013 KTVŠ  FHV v spolupráci s ŠK UMB organizovali Aerobik Maratón Zumba. Zúčastnilo sa ho 140 cvičiacich dievčat a 3 chlapci zo všetkých fakúlt UMB. Za úspech podujatia môžeme považovať, že precvičovali výborné cvičiteľky špecializácia, aerobik – Vanesa Majerová a Zumba – Zora Adamčáková, ako hosť vystúpili manželia z Cuban Dance Academy. Vďaka veľkému počtu sponzorov sme rozdali množstvo cien v tombole.

PaedDr. J. Palovičová, PhD. – zodp. za akciu