Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Aerobik Zumba maratón 2014

                                              Aerobik – Zumba maratón.

 Dňa 10. marca 2014 ŠK UMB Šport pre všetkých v spolupráci s KTVŠ FF UMB  organizoval Aerobik – Zumba maratón  v hale KTVŠ FHV UMB.  Zúčastnilo sa ho 66 cvičiacich dievčat a 2 chlapci zo všetkých fakúlt UMB. Za úspech podujatia môžeme považovať, že precvičovali výborné cvičiteľky Zumby – Anička Čillíková a Dušana Rőhrbock a aerobiku Lucia Uhnáková – Čierna. Na záver podujatia sme žrebovali tombolu v ktorej sme odovzdali 20 kozmetických balíčkov a cvičiacim bolo poskytnuté občerstvenie vo forme: Fit a Drú – tyčiniek a  pitný režim.  Vydarená akcia, ktorá priniesla radosť a pohodu cvičiacim, tešíme sa na ďalšie maratóny v rámci Športu pre všetkých.

 PaedDr. J. Palovičová, PhD. – zodp. za akciiu

 ŠK UMB  Šport pre všetkých