Benchpress Championship UMB 2014

Dňa 10.3.2014 sa konal v priestoroch V - klubu 2. ročník Benchpress Championship UMB.

Pravidlá:

v semifinále sa súťaží na jeden pokus "Benchpress" - max. počet opakovaní s 50% hmotnosti.

• Prvých 5 súťažiacich s najlepším výkonom – počtom opakovaní postupuje do finále

• vo finále sa súťaží na jeden pokus max. počet opakonaní so svojou hmotnosťou 

• pokus začína nadvihnutím a končí položením činky na stojan

• rozhodca počas pokusu počíta počet správnych vykonaní (cyklov). Správnym vykonaním cyklu sa myslí poloha činky do vystretých paží z polohy pokrčmo od hrudníka (dotyk činky hrudníka). Poloha nôh je stanovená dotykom chodidiel o zem a chrbta na lavičke.

• je zakázaný odraz činky od hrudníka alebo jej ponorenie potom, keď už došlo k jej zastaveniu na hrudníku. Je zakázaná akákoľvek zmena zvolenej polohy počas pokusu, t.j. nadvihnutie ramien, hlavy, zadku, alebo nôh z ich pôvodnej polohy na lavičke alebo podlahe, alebo bočný pohyb rúk na osi činky. Mierny pohyb chodidiel je povolený.

• v prípade opakovaného porušenia pravidiel bude súťažiaci diskvalifikovaný

 

Za KTVŠ Mgr. Juraj Kremnický, PhD.