Medzinárodná vedecká konferencia Atletika 2014

Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Politechnikou Opolskou v Opole a v spolupráci so Slovenským atletickým zväzom usporiadala na pôde FF UMB v Banskej Bystrici 20.11.2014 medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom ATLETIKA 2014. Konferencia bola už pätnástym pokračovaním tradičných stretnutí slovenských a českých odborníkov s atletickou tematikou. V tomto roku bolo aj významné zastúpenie odborníkov z Poľska. Konferencie sa celkovo zúčastnilo vyše 100 trénerov, učiteľov, vedcov, funkcionárov a študentov. Po otvorení konferencie, predsedom Slovenského atletického zväzu PaedDr. Petrom Korčokom, PhD., nasledovali pozvané prednášky známych trénerov a pedagógov prof. Eugena Lacza z FTVŠ UK v Bratislave a prof. Janusza Iskru (trénera majstra Európy v behu na 400 m prek.) z Politechniky Opolskej v Opole. Rokovanie pokračovalo paralelne v 4 sekciách, v ktorých bolo odprezentovaných vyše 40 príspevkov. Na konferencii odznelo viacero zaujímavých myšlienok a poznatkov, ktoré podnietili živé diskusie a určite prispejú k skvalitneniu práce prítomných. Ďalší ročník, atletickej konferencie sa uskutoční v novembri 2015 na FTVS UK v Prahe.         

Súčasťou konferencie bola aj milá slávnosť, počas ktorej si prítomní pripomenuli účastníkov ME v atletike v Zurichu v tomto roku, z radov študentov a absolventov UMB, ktorí boli súčasťou oficiálnej výpravy Slovenska ako športovci, tréneri alebo funkcionári. Celkovo ich bolo 18, vrátane úspešných medailistov Martiny Hrašnovej (absolventka PF UMB v Banskej Bystrici) a Mateja Tótha, ktorí úzko spolupracuje s Katedrou telesnej výchovy a športu ako aj ich trénerov Jozefa Páričku a Mateja Spišiaka – obaja sú absolventi FHV UMB, predchodkyne Filozofickej fakulty.

prof. Ivan Čillík,

vedúci KTVŠ FF UMB, predseda OV konferencie