Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodná vedecká konferencia Kondičný tréning v roku 2014

Vo piatok  21.11.2014 sa na pôde KTVŠ FF UMB uskutočnila štvrtá edícia medzinárodnej vedeckej konferencie kondičných trénerov  „Kondičný tréning v roku 2014“. Konferencie sa  zúčastnili najmä vedci a odborníci z Česka, Poľska a domáceho Slovenska.

Konferencie, ktorá po úvodných prednáškach pokračovala v troch sekciách, sa zúčastnilo viac sto autorov a poslucháčov. Konferencia potvrdila, že vzdelávanie a výskum v oblasti kondičného trénerstva má na KTVŠ FF UMB mimoriadny úspech.

 doc. PaedDr. Martin PUPIŠ, PhD.

Predseda organizačného výboru