Move week 2014

           Maratón Zumby a aerobiku v rámci Move week 2014

                         na KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici

MOVE WEEK / TÝŽDEŇ POHYBU/ je európska kampaň podporujúca rozvoj športu a fyzických aktivít. Je významnou súčasťou NOW WE MOVE / HÝBME SA TERAZ, ktorej cieľom je zapojiť do roku 2020 viac ako 100 miliónov Európanov do športu a fyzických aktivít. Iniciátorom obidvoch kampaní je ISCA – International Sport and Culture Association /Medzinárodná organizácia športu a kultúry/. MOVE Week je každoročné celoeurópske podujatie.  Je súčasťou kampane NowWeMove. Tohto roku sa MOVE Week uskutočnil v termíne 29.9. – 5.10.. Cieľom MOVE Weeku je propagovať výhody spojené s aktívnym životným štýlom a podpora pravidelnej pohybovej aktivity a športu v celej Európe. Široký okruh propagátorov pohybovej aktivity (tzv. MOVE agenti) koordinujú počas MOVE Weeku podujatia, či už existujúce alebo nové. MOVE week a kampaň NowWeMove sú centrálne koordinované Medzinárodnou asociáciou športu a kultúry (ISCA) v spolupráci a Európskou cyklistickou federáciou (ECF). MOVE Week 2014 je finančne podporovaný Európskou úniou.

MOVE agenti sú hviezdami MOVE weeku. Len vďaka nim sa MOVE Week realizuje. MOVE agentom môže byť športová organizácia, klub, škola, univerzita, dobrovoľnícka skupina, firma, obec alebo jednotlivec, ktorí zorganizujú športové alebo iné pohybové podujatie počas MOVE Weeku. Prácou MOVE agenta je vybrať typ a miesto podujatia, registrovať ho na www.moveweek.eu, zorganizovať tím spolupracovníkov a propagovať podujatie. MOVE agent je dobrovoľník, ale ISCA a národní koordinátori v každej krajine im môžu poradiť ako získať podporu pre ich podujatie. Majú tiež k dispozícii rôzne návody, plagáty, letáky, bannery a ďalší propagačný materiál. Tieto im môžu pomôcť pri plánovaní, získavaní podpory, propagácii a realizácii ich podujatí.

  V rámci MOVE WEEK podporovanú Asociáciou športu pre všetkých a ŠPV ŠK UMB Banská Bystrica sme aj na KTVŠ FF UMB zorganizovali  dňa 1.10. 2014  Maratón Zumby a aerobiku.  Zúčastnilo sa ho 65 študentiek všetkých fakúlt UMB. Akcia sa niesla vo výbornej atmosfére, plná zábavy, pohybu a radosti z tanca, študentky si precvičili tanečné prvky Zumby, aerobiku a kondičného cvičenia Body worku. V závere sme losovali tombolu o tričká Move week a darčeky od sponzora ŠPV ŠK UMB a firmy Klember. Zumbu predcvičovala Zora Adamčáková , Body work Marián Vo Van a aerobik Ewica Hozlárová.

                                                                                                PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.

                                                                                                    zodpoved. za akciu