Noc výskumníkov 2014

Ďalšieho ročníka festivalu vedy – „Európska noc výskumníkov“ sa pod hlavičkou Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zúčastnili aj pedagógovia a doktorandi Katedry telesnej výchovy a športu. Vedecký stánok s názvom „Športová veda, vedecký šport“ zabezpečovali v priestoroch Europa shopping centre PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., PaedDr. Martina Tokárová, Mgr. Anna Murínová, Mgr. Nikoleta Kušnírová, Mgr. Michaela Vráblová, Mgr. Stanislava Straňavská, Mgr. Lukáš Opáth, Mgr. Mgr. Anton Petija, Mgr. Lukáš Šmída, Mgr. Martin Horička, Mgr. Ján Pavlík, Mgr. Rastislav Paľov a Mgr. Boris Cipov. Návštevníci mali možnosť vyskúšať si najnovšie tréningové a rehabilitačné pomôcky, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou športovej prípravy, tréningového procesu a rehabilitácie po zraneniach. Záujem o vyskúšanie týchto pomôcok prejavovali najmä deti. Dospelí mali záujem najmä o analýzu telesného zloženia bioimpedančnou metódou s následným vyhodnotením jednotlivých ukazovateľov a tiež o diagnostiku silových parametrov pomocou ručného dynamometra. Študenti katedry telesnej výchovy a športu pod odborným vedením Mgr. Juraja Kremnického, PhD.  sa aktívne zúčastnili na pódiu, kde prezentovali svoje exhibičné vystúpenie gymnasti pod názvom Acrobatic show. Ich vystúpenie bolo atraktívne za čo si vyslúžili obrovský potlesk od veľkej kulisy divákov. Naši zástupcovia poskytli veľa odborných rád a podnietili mnohých účastníkov k väčšej starostlivosti o svoje zdravie najmä pohybovými aktivitami. Samotná akcia mala výbornú odozvu u širokej verejnosti.