Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prechod Belianskymi Tatrami 10.10.2014

Dňa 10.10.2014 sme v rámci predmetov Vysokohorská turistika a aktivity Turistika v horstvách Slovenska (Tv1-8) zrealizovali celodennú túru v Belianskych Tatrách. Počasie nám prialo zažili sme tatranské babie leto. Celkovo sa tejto fyzicky náročnej túry zúčasnilo 90 študentov. J.Kompán