Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prvenstvo pre študentov UMB na Medzinárodnom Maratóne Mieru v Košiciach

Dňa 5.10.2014 sa Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici prvý krát zúčastnila Univerzitného behu na Medzinárodnom Maratóne Mieru v Košiciach. Družstvu piatich súčasných študentov, ale aj absolventov UMB v zložení Tomáš Willwéber, Magdaléna Mikušová, Patrik Holeša, Nikola Čorbová a Ján Sekeľ sa podarilo v početnej konkurencií slovenských univerzít vybojovať 1. miesto. Najrýchlejšou univerzitnou bežkyňou sa stala Nikola Čorbová, ktorá sa najlepšie vysporiadala s 12 km traťou centrom mesta.