"Rekordéri UMB"

Akcia: Súťaž „Rekordéri UMB“ v počte výmykov na hrazde 2014

Miesto: Telocvičňa KTVŠ FF UMB BB

Dátum: 27. 10.2014

Organizátor: za KTVŠ Mgr. Juraj Kremnický, PhD.

Za finančnej podpory Univerzity Mateja Bela V Banskej Bystrici

 

 Dňa 27. 10.2014 sa v telocvični KTVŠ FF UMB BB  konala súťaž pre študentov UMB v počte výmykov na hrazde. Pretekov sa zúčastnilo 31 študentov. Celý priebeh bol plynulý za výbornej podpory divákov (ostatných študentov). V mužskej kategórii sme videli najlepší výkon Dávida Simoníka, ktorý spravil 50 výmykov na doskočnej hrazde a zaslúžene vyhral. V ženskej kategórii vyhrala Bibiána Večeřová s počtom výmykov 360 na dosažnej hrazde (prekonala rekord 300 výmykov z roku 2013).

 

Účastníci na prvých troch miestach v mužskej aj v ženskej kategórii získali vecné ceny športové oblečenie.

MUŽI

počet výmykov

 

Simoník D.

50

1 miesto

Kostrbík M.

31

2 miesto

Zvizdeckij D.

30

3 miesto

Keveš M.

30

3 miesto

 

ŽENY

počet výmykov

 

Večeřová B.

360

1 miesto

Hornáková P.

45

2 miesto

Mihálová D.

31

3 miesto

 

  Mgr. Juraj Kremnický, PhD.