Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

UMB Indoor Crossfit game 2014

Dňa 1.12.2014 sme v športovej hale KTVŠ FF UMB organizovali IV. ročník UMB Indoor Crossfit game 2014. Súťaže sa zúčastnilo cez 60 pretekárov za aktívnej podpory divákov. Akciu organizovali študenti KTVŠ špecializácie kondičný tréner Lipcsei a Lech spolu s rozhodcami denného a externého štúdia. Súťaž prišiel otvoriť vedúci KTVŠ prof. Čillík. Za KTVŠ a SAKT doc. Pupiš, dr. Kremnický, dr. Kompán a dr. Sližik, ktorý sa zároveň zhostil moderovania celej akcie.

Prílohy ku stránke: