Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

V dňoch 20. a 21. 11. 2014 sa na KTVŠ FF UMB uskutočnia mezinárodné vedecké konferencie

viac informácii

https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/veda-a-vyskum/konferencie/