Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výstup študentov UMB na Tatranský Kriváň.

Dňa 3.10.2014 vyspúpila väčšina z 90 študentov UMB na symbol Slovenska Tatranský Kriváň.