Zumba maratón ku Dňu študentov

Dňa 19.11. 2014 ŠK UMB Šport pre všetkých ŠK UMB v spolupráci s KTVŠ s finančnou spoluúčasťou MŠVV a ŠSR a SAUŠ organizoval Zumba Maratón ku Dňu študentov v hale KTVŠ FF UMB.  Šport pre všetkých, ktorí má na UMB už svoju tradíciu organizuje masové akcie každoročne. Za úspech podujatia môžeme považovať  90 cvičiacich študentiek a 1 študenta, ktorí boli z jednotlivých  fakúlt UMB.  Precvičovali výborní cvičitelia Zumby – Zorka Adamčáková, Richard Hranec, Marián Vo Van, Júlia Kubovčíková. V závere podujatia sme odmenili cvičiacich kozmetickými a vianočnými balíčkami.

Maratón Zumby, ktorý priniesol radosť, pohodu cvičiacim aj divákom a tešíme sa na ďalšie maratóny podporované MŠVV a ŠSR a SAUŠ.

 PaedDr. J. Palovičová, PhD.