1. ročník turnaja vo vodnom póle UMB

1. ročník turnaja vo vodnom póle

Dňa 13.4. 2015 na KTVŠ usporiadala sekcia plávania za pomoci študentov so špecializáciou na plávanie s finančnou podporou komisie pre šport na UMB, prvý turnaj vo vodnom póle. Premiérového ročníka sa zúčastnilo 6 mixových družstiev. Družstvá vo vzájomnom súperení podali veľmi pekné a fyzicky náročné výkony, ktoré boli pre oko diváka veľmi zaujímavé a plné zvratov. Víťazom prvého ročníka sa stalo družstvo NYWP, v ktorom hosťovali hráči vodného póla, čo bolo aj vidieť na samotnej hre. Druhý stupienok si vybojovalo družstvo T –Team zložené s učiteľov a doktorandov katedry telesnej výchovy a športu. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo Dream - team, ktorý reprezentovali študenti telesnej výchovy. Toto podujatie aktívne, ale aj pasívne podporilo cca 70 ľudí, čo pozitívne zvýšilo súťaživú atmosféru a dobrú náladu hráčov a divákov. 

O rok sa na vás tešíme opäť. 

PaedDr. Peter Mandzák, PhD.