Basketbalový turnaj študentov UMB 2015

Dňa 21.10.2015, KTVŠ FF UMB Banská Bystrica v spolupráci s MŠ SR, SAUŠ a ŠK UMB usporiadali v telocvični FF UMB, Tajovského ul.40 v Banskej Bystrici, „Basketbalový turnaj študentov UMB Banská Bystrica“. Turnaja sa zúčastnilo 37 študentov UMB, ktorí boli rozdelení do 4-roch tímov. Hralo sa systémom každý s každým.  Víťazným tímom sa stalo družstvo „STONOŽKY“.

Konečné poradie:

  1. miesto: Stonožky

  2. miesto: Kozákovci

  3. miesto: ČO ja viem – Košice

  4. miesto: Imigranti

 

Spracovala : Dr. Andrea Izáková (organizátorka turnaja)