Beh do schodov na ŠD1

 Dňa 26.10.2015 sa v ŠD1 konala súťaž  pre študentov UMB v behu do schodov. Cieľom bolo čo najrýchlejšie vybehnúť na 10. poschodie študentského domova. Súťaže sa zúčastnilo 33 mužov a 7 žien. Spolu 40 študentov. V mužskej aj ženskej kategórii sme oceňovali prvých troch.

Za finančnej podpory Komisie športu UMB  

ďalší sponzori:

SAKT

V Club

 

Mgr. Juraj Kremnický, PhD.

  riaditeľ súťaže