Benchpress Championships UMB 2015

Dňa 16.3.2015 sa konal v priestoroch V - klubu 3. ročník Benchpress Championship UMB 2015. Akcia bola finančne podporená z komisie športu UMB. Ďalší sponzori podujatia ŠK UMB BB, SAKT a V-club. Všetkým zúčastneným študentom a samozrejme, že aj sponzorom patrí veľké poďakovanie za ďalší vydarený ročník tejto akcie.

 

Pravidlá:

v semifinále sa súťaží na jeden pokus "Benchpress" - max. počet opakovaní s činkou 50% hmotnosti.

• Prvých 5 súťažiacich s najlepším výkonom – počtom opakovaní postupuje do finále

• vo finále sa súťažia muži na jeden pokus max. počet opakonaní so svojou hmotnosťou a ženy tak ako v semifinále max. počet opakovaní s 50% hmotnosti

• pokus začína nadvihnutím a končí položením činky na stojan

• rozhodca počas pokusu počíta počet správnych vykonaní (cyklov). Správnym vykonaním cyklu sa myslí poloha činky do vystretých paží z polohy pokrčmo od hrudníka (dotyk činky hrudníka). Poloha nôh je stanovená dotykom chodidiel o zem a chrbta na lavičke.

• je zakázaný odraz činky od hrudníka alebo jej ponorenie potom, keď už došlo k jej zastaveniu na hrudníku. Je zakázaná akákoľvek zmena zvolenej polohy počas pokusu, t.j. nadvihnutie ramien, hlavy, zadku, alebo nôh z ich pôvodnej polohy na lavičke alebo podlahe, alebo bočný pohyb rúk na osi činky. Mierny pohyb chodidiel je povolený.

• v prípade opakovaného porušenia pravidiel bude súťažiaci diskvalifikovaný

 

Za KTVŠ Mgr. Juraj Kremnický, PhD.

Prílohy ku stránke: