Maratón aerobiku a Zumby ku dňu študenstva

Dňa 23.11. 2015  KTVŠ s finančnou podporou Komisie pre šport organizovala  Maratón aerobiku a Zumby  v hale KTVŠ FF UMB.  Zúčastnilo sa ho 71 cvičiacich študentiek  zo všetkých fakúlt UMB. Za úspech podujatia môžeme považovať, že precvičovali výborní cvičitelia Zumby - Zorka Adamčáková, aerobiku – Peter Balko, Dominika Vančová. Organizátorom a cvičiacim bol poskytnutý pitný režim a občerstvenie. V tombole sme rozdali kozmetické a vianočné  balíčky .

Úspešná akcia, ktorá priniesla radosť a pohodu cvičiacim, tešíme sa na ďalšie maratóny podporované Komisiou pre šport pri UMB.

 

V Banskej Bystrici 24.11.2015                             

PaedDr. J. Palovičová, PhD. – zodp. za akciu

KTVŠ FF UMB