Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzifakultný volejbalový turnaj UMB 2015

Medzifakultný volejbalový turnaj UMB

 

Dňa 9.11.2014 sa o 16.00 hod. konal v športovej hale FF  UMB na KTVŠ Medzifakultný volejbalový turnaj UMB pri  príležitosti DŇA ŠTUDENTOV. Na turnaji sa zúčastnilo celkom 10 družstiev – jedno družstvo z EF, jedno družstvo z FPV a osem  družstiev z FF. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, kde sa hralo systémom „každý s každým“. Víťazné družstvá v skupinách hrali o 1. a 2. miesto. Družstvá, ktoré skončili v skupinách na 2. mieste hrali o 2. a 3. miesto.

 

Umiestnenie:

  1. miesto:            IKA + 5 (FF)
  2. miesto:            Neznámy team (FF)
  3. miesto:            Ionťák (EF)
  4. miesto:            Beaches (FF)
  5. – 6 miesto:      Prváci (FF), Young stars (FPV)
  1. – 8. miesto:     Unesco (FF), Bombastik (FF)
  2. – 10. miesto: Štatisti (FF), Gumkáči v akcii (FF)