Noc výskumníkov 2015

Pedagógovia a doktorandi Katedry telesnej výchovy a športu sa pod hlavičkou Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zúčastnili na festivale vedy Európska noc výskumníkov aj v roku 2015. Vedecký stánok s názvom „Športová veda, vedecký šport“ zabezpečovali v priestoroch Europa Shopping Centre v Banskej Bystrici PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD., PaedDr. Boris Beťák, PhD., Mgr. Nikoleta Kušnírová, Mgr. Stanislava Straňavská, Mgr. Martin Horička, Mgr. Tomáš Kolofík, Mgr. Lukáš Šmída, Mgr. Ján Pavlík, Mgr. Rastislav Paľov, Mgr. Mária Gregáňová, Mgr. Dominika Vančová, Mgr. Tomáš Willwéber a Mgr. Anton Petija. Návštevníci mali možnosť vyskúšať si tréningové a rehabilitačné pomôcky, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou športovej prípravy, tréningového procesu športovcov a rehabilitácie po zraneniach. Záujem o vyskúšanie týchto pomôcok prejavovali najmä deti. Dospelí mali záujem najmä o analýzu telesného zloženia bioimpedančnou metódou s následným vyhodnotením jednotlivých ukazovateľov a tiež o diagnostiku silových parametrov pomocou ručného dynamometra. Naši zástupcovia poskytli veľa odborných rád a podnietili mnohých účastníkov k väčšej starostlivosti o svoje zdravie najmä pohybovými aktivitami.

PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD
koordinátor vedeckého stánku