"Rekordéri UMB" v počte výmykov na hrazde 2015

Dňa 20.10.2015 sa konala tradičná súťaž "Rekordéri UMB" v počte výmykov na hrazde 2015. Muži cvičili na doskočnej hrazde a ženy na dosažnej hrazde po čelo. Cieľom bol spraviť čo najväčší počet výmykov. Celá akcia sa niesla v dobrej povzbudzujúcej atmosfére, ktorú vytvárali ostatní študenti (hlavne študentky).

Výsledky muži:

1. miesto M. Kostrbík 55 výmykov

2. miesto D. Hriník 39 výmykov

3. miesto M. Keveš 31 výmykov

Výsledky ženy:

1. miesto B. Večeřová 73 výmykov

2. miesto Kováčová 35 výmykov

3. miesto D. Oslancová 30 výmykov