Zumba maratón

Dňa 19.10. 2015 sme organizovali Zumba maratón , ktorý sme uskutočnili v  spolupráci s KTVŠ FF UMB a SAUŠ.

          Zúčastilo sa ho 95 cvičiacich študetiek  a 1 študent  zo všetkých fakúlt UMB. Precvičovali certifikovaný cvičitelia Zumby: Zorka Adamčáková, Júlia Kubovčíková a Richard Hranec. Organizátorom, cvičiteľkám  a cvičiacim študentom bolo poskytnuté občerstvenie a pitný režim. Optimizmus, dobrá nálada a radosť z cvičenia vládla v telocvični počas maratónu, ktorý svojou účasťou prekonal naše očakávanie.

 Študentkám, ktoré vydržali cvičiť 3 hodiny boli odovzdané   kozmetické balíčky a vecné ceny od sponzorov podujatia Avon , Oriflame a SAUŠ.

 V Banskej Bystrici 21.10. 2015

PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.