Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Basketbalový turnaj študentov UMB BB 2016

Dňa 15.11.2016, KTVŠ FF UMB Banská Bystrica, BDŽ ŠK UMB v spolupráci so SAUŠ usporiadali v telocvični FF UMB, Tajovského ul.40 v Banskej Bystrici, „Basketbalový turnaj študentov UMB Banská Bystrica". Turnaja sa zúčastnilo 73 študentov UMB, ktorí boli rozdelení do 10-tich tímov. Hralo sa systémom 2 skupiny po 5 tímov, v skupine každý s každým. Do semifinále postúpili 4 najlepšie tímy a hrali systémom 1. a 2. družstvo v celkovom poradí po skupine – finále, 3. a 4. družstvo v poradí v celkovom poradí po skupine - o 3. miesto. Víťazným tímom sa stalo družstvo „WARRIORS".

Konečné poradie:

miesto: WARRIORS

miesto: MAGISTRI

miesto: ILUZIONISTI

Dr. Andrea Izáková, organizátorka turnaja.