Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bench press championship UMB 2016

Dňa 22.2.2016 sa konal v priestoroch V - klubu 4. ročník Benchpress Championship UMB 2016. Akcie sa zúčastnilo 25 študentov UMB. Študentom bolo poskytnuté občerstvenie vo výške 1,5€ / osoba. Vecné ceny športové oblečenie získali  prvý traja v mužskej aj v ženskej kategórii.

Pravidlá:

v semifinále sa súťaží na jeden pokus "Benchpress" - max. počet opakovaní s činkou 50% svojej hmotnosti.

• Prvých 4 súťažiaci s najlepším výkonom – počtom opakovaní postupuje do finále

• vo finále sa súťaží na jeden pokus max. počet opakovaní so svojou hmotnosťou (muži) a maximálny počet opakovaní s 50% hmotnosťou  (ženy tak ako v semifinále)

• pokus začína nadvihnutím a končí položením činky na stojan

• rozhodca počas pokusu počíta počet správnych vykonaní (cyklov). Správnym vykonaním cyklu sa myslí poloha činky do vystretých paží z polohy pokrčmo od hrudníka (dotyk činky hrudníka). Poloha nôh je stanovená dotykom chodidiel o zem a chrbta na lavičke.

• je zakázaný odraz činky od hrudníka alebo jej ponorenie potom, keď už došlo k jej zastaveniu na hrudníku. Je zakázaná akákoľvek zmena zvolenej polohy počas pokusu, t.j. nadvihnutie ramien, hlavy, zadku, alebo nôh z ich pôvodnej polohy na lavičke alebo podlahe, alebo bočný pohyb rúk na osi činky. Mierny pohyb chodidiel je povolený.

• v prípade opakovaného porušenia pravidiel bude súťažiaci diskvalifikovaný

Za KTVŠ a SAKT Mgr. Juraj Kremnický, PhD.

Prílohy ku stránke: