Olympijská štafeta k olympijskému RIU 2016

Členovia Katedry telesnej výchovy a športu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa 16.6.2016 zúčastnili podujatia Olympijská štafeta k olympijskému RIU 2016. Členovia katedry na podujatí  organizovanom v spolupráci s Olympijským klubom Banská Bystrica, Banskobystrickým samosprávnym krajom a mestom Banská Bystrica prezentovali netradičné pohybové aktivity- slackline, frisbee, ringo, speed-ball a speedminton.