Plavecká dvojhodinovka 2016

 

Plavecká dvojhodinovka 2016  - 4 ročník  memoriálu  Mateja Benceho

 Dňa 8.11.2016 sa na plavárni UMB uskutočnil štvrtý  ročník „Plaveckej dvojhodinovky“, kde si mohli jednotlivé ročníky na UMB zmerať svoje sily v plaveckom maratóne. Plaveckú akciu otvoril príhovorom vedúci KTVŠ doc. Jiří Michal. Rovnako ako v minulom ročníku aj v tomto si učitelia katedry uctili svojou účasťou spomienku na bývalého kolegu Mateja Benceho. Do akcie sa zapojilo až 90 účastníkov zo všetkých ročníkov našej školy. V tomto roku sa podarilo posunúť hranice už aj tak veľmi kvalitného výkonu našim druhákom , ktorí zaplávali 9 400 metrov.  Tento ročník plaveckej akcie môžeme právom  považovať za športovo najcennejší, pretože pri súčte preplávaných kilometrov sa zúčastneným družstvám podarilo za 2 hodiny spolu prekonať úctihodných  43 km.

 Konečné výsledky:

 

  1. miesto             2 ročník

  2. miesto                4 ročník

  3. miesto                5 ročník

  4. miesto                učitelia

  5. miesto                3 ročník

  6. miesto                1 ročník

 

Prvým trom ročníkom blahoželáme k umiestneniu  a ostatným družstvám ďakujeme za aktívnu účasť.  Osobitne by som chcel poďakovať aj našim prvákom za svoju aktívu účasť na akcii.

 

 Tešíme sa na ďalšiu plaveckú akciu.

PaedDr. Peter Mandzák, PhD.

 

video z akcie  pozri tu....