Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

"Rekordéri UMB" v počte výmykov 2016

Akcia: Súťaž „Rekordéri UMB“ v počte výmykov na hrazde

Súbežne: Výdrž v zhybe podhmatom

Miesto: Telocvičňa KTVŠ FF UMB BB

Dátum: 25.10.2016

Čas: 18:30

Kategórie:

muži – doskočná hrazda; 

ženy – dosažná hrazda (vo výške ramien)

 

- Súťaží sa v maximálnom počte výmykov predom na hrazde.

- Muži z visu do vzporu dopnúť lakte.

- Ženy zo stoja znožmo (odrazom znožmo) do vzporu dopnúť lakte.

- Každý súťažiaci-a má iba 1 súťažný pokus.

- Povolené sú cyklistické rukavice na ochranu rúk.

Prílohy ku stránke: