Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Študenti KTVŠ UMB v TV Hronka

 

Rozhovor so študentmi KTVŠ UMB

http://www.tvhronka.sk/relacie/nas-host/nas-host-martin-tistan-maria-czakova/