Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Basketbalový turnaj študentov

Dňa 28.11.2017, KTVŠ FF UMB Banská Bystrica, ŠK UMB, UMB Banská Bystrica a BDŽ ŠK UMB, v spolupráci s Európskym mestom športu Banská Bystrica 2017, usporiadali v telocvični FF UMB, Tajovského ul.40 v Banskej Bystrici, „Basketbalový turnaj študentov UMB Banská Bystrica". Turnaja sa zúčastnilo 39 študentov UMB , ktorí boli rozdelení do 7-mich tímov. Hralo sa systémom na 2 skupiny, v skupine hral každý s každým. Do semifinále postúpili 4 najlepšie tímy a hrali systémom 1. a 2. družstvo v celkovom poradí po skupine – finále, 3. a 4. družstvo v celkovom poradí po skupine - o 3. miesto. Víťazným tímom sa stalo družstvo „HARD PENETRATION".

Dr. Andrea Izáková (organizátorka turnaja)

Prílohy ku stránke: