Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Beh do schodov 2017

Pozývame vás na športové podujajtie Beh do schov 2017.

Cieľom je čo najrýchlejšie vybehnúť na 10. poschodie študentského domova. Kategórie muži a ženy. Každý účastník dostane občerstvenie (kofola a sladkosť). Víťazi v mužskej aj v ženskej kategórii získajú vecné ceny, ktoré venujú Komisia pre šport UMB, SAUŠ a sponzori SAKT a ŠK UMB.

"Príď si vybehnúť"

Prílohy ku stránke: