Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Charitatívna akcia UMB hockey team

UMB hockey team, ktorého súčasťou je veľké množstvo študentov KTVŠ spolu s rektorom UMB odovzdali symbolický šek v hodnote 1 235 EUR Občianskemu združeniu Svetielko nádeje – centru pomoci detskej onkológie pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Šek prevzal zakladateľ občianskeho združenia a zástupca prednostu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici MUDr. Pavel Bician a Mgr. Vanda Prandorfyová, fundraiser občianskeho združenia.

Rektor UMB poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili do dražby špeciálnej edície dresov, v ktorých hokejisti UMB Hockey Teamu odohrali víťazný ligový zápas s UK Praha (2:1). Tento zápas sa hral 13. 3. 2017 na netradičnom podujatí Zo školy na zimák – Univerzitný deň pracovných príležitostí.

„Som hrdý nielen na výsledky nášho hokejového tímu na ľadovej ploche a ich opätovné výborné umiestnenie v Európskej univerzitnej hokejovej lige, ale aj na pridanú hodnotu celej myšlienky, s ktorou naši hokejisti šport a reprezentáciu univerzity spojili. Veľmi oceňujem ich odhodlanie pomáhať. Som rád, že tento rok zostane vyzbieraná suma v našom regióne a aspoň malou sumou pomôže tým najmenším, pacientom s onkologickým alebo iným nevyliečiteľným ochorením,“ dodal doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMB v Banskej Bystrici.

Občianskemu združeniu Svetielko nádeje – centrum pomoci detskej onkológie pri DFNsP v Banskej Bystrici sa za 15. rokov svojej činnosti podarilo zrealizovať viaceré projekty, ktoré pomáhajú zlepšiť kvalitu života detských onkologických pacientov a ich rodín.

„Dražba dresov a jeden odohraný charitatívny ligový zápas sú iba začiatkom našej podpory OZ Svetielko nádeje. Náš tím chce a bude hrať pre toto občianske združenie, a tak logo a slogan Hráme pre Svetielko nádeje ponesú od ďalšej hokejovej sezóny všetci hráči na svojich dresoch. Chceme pomáhať a šíriť povedomie nielen o tomto občianskom združení a ľuďoch, ktorí za ním stoja, ale aj o statočných deťoch, ktoré deň čo deň hrajú svoj vlastný zápas o zdravie,“ (PaedDr. Lukáš Opáth PhD., športový riaditeľ a hlavný tréner UMB Hockey Team)