FU 2017 Košice v basketbale

2. miesto našich sovičiek z finále univerzít SR v basketbale žien v Košiciach. Týmto sme uzavreli celkom úspešnú sezónu 2016/2017 (3.miesto 1. liga ženy SR, 3. miesto medzinárodný turnaj univerzít v Miláne a 2. miesto FU 2017 Košice) a veríme, že sme vzorne reprezentovali našu katedru, fakultu aj univerzitu v tomto akad. roku.
Chcem v mene sovičiek poďakovať za Vašu priazeň.

Mgr. Andrea Izáková, PhD.