Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Maratón Zumby, jumpingu a body worku

Dňa 27.11. 2017 v spolupráci s KTVŠ FF UMB s finančnou podporou MŠ VV a ŠSR a SAUŠ sme organizovali Maratón Zumby, jumpingu a body worku v hale KTVŠ FF UMB. Zúčastnilo sa 128 cvičiacich z toho 115 študentiek a študentov zo všetkých fakúlt UMB. Za úspech podujatia môžeme považovať, že precvičovali výborní cvičitelia Zumby – Zorka Adamčáková, Body worku - Marián Vo Van , aerobiku – Dominika Kondratová, jumpingu – Dominika Grígerová a cvičenie s overbalom – Júlia Palovičová. Organizátorom a cvičiacim bol poskytnutý pitný režim a občerstvenie. V tombole sme rozdali kozmetické balíčky a ceny, ktoré venovali sponzori podujatia: ČAJOVÝ OBCHOD ESC, internetová lekáreň Medical park a firma Bona Vita. Veľa cvičiacich študentiek a radosť z pohybu, to bolo cieľom akcie, tešíme sa na ďalšie maratóny podporované MŠ VV a ŠSR a SAUŠ.

PaedDr. J. Palovičová, PhD. – zodp. za akciu