Maratón Zumby, jumpingu, body worku a aerobiku 2017

Dňa 24.4. 2017 sme organizovali s finančnou podporou Komisie pre šport UMB 3 hodinový maratón v hale KTVŠ FF UMB. Zúčastnilo sa ho 76 cvičiacich študentiek zo všetkých fakúlt UMB. Za úspech podujatia môžeme považovať, že precvičovali výborní cvičitelia Zumby – Zorka Adamčáková, aerobiku – Vanesa Majerová, jumpingu – Dominika Grígerová, body worku – Marina Vo Van a Julka Kubovčíková. Organizátorom a cvičiacim bol poskytnutý pitný režim a občerstvenie. Sponzori podujatia: Tekmar, Alfa Bio, Bubbleology, Zvolenský jogurt, ktorí tiež prispeli cenami do tomboly. V tombole sme rozdali vecné ceny a kozmetické balíčky.
Úspešná akcia, ktorá priniesla radosť z cvičenia, tešíme sa na ďalšie maratóny podporované Komisiou pre šport UMB.

V Banskej Bystrici 25. 4. 2017

PaedDr. J. Palovičová, PhD.

zodp. za akciu KTVŠ FF UMB