Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodná konferencia Kondičný tréning v roku 2017

Slovenská asociácia kondičných trénerov a KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici usporiadala  23.-24.11.2017  medzinárodnú konferenciu "Kondičný tréning v roku 2017"

Konferencia začala blokom pozvaných prednášok, ktorý bol v úvode ďalších podujatí k 60 výročiu osláv vysokoškolského vzdelávania v telesnej výchove a športe. Samotná konferencia pokračovala druhý deň vedeckou časťou v jednotlivých sekciách.