Medzinárodná konferencia Kondičný tréning v roku 2017

Pozývame vás na Medzinárodnú vedeckú konferenciu Kondičný tréning v roku 2017
KTVŠ Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 23.11-24.11. 2017

23.11.2017 od 13:00 Aula Beliana - pozvané prednášky. Účasť študentov vítaná (priam žiadúca).

24.11.2017 od 9:00 učebne F 335 a F 336 podľa programu v prílohe.