„Olympijský deň 2017“

Dňa 23. 06.2017 KTVŠ FF UMB rozložila svoj stánok na podujatí „Olympijský deň 2017“ pod  Pamätníkom SNP. Žiaci materských, základných a stredných škôl si mohli vyskúšať cvičenie na tréningových pomôckach, ktorými rozvíjajú pohybové schopnosti profesionálni športovci. K dispozícií boli diagnostické zariadeniana na zistenie úrovne stability postoja ako aj meranie telesného zloženia, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou nielen diagnostík  profesionálnych športovcov, ale bežnej populácie  v rámci zdravotnej starostlivosti. Veríme, že prezentáciou ponúknutých aktivít sme podnietili  žiakov a pedagógov k záujmu o šport a pohybovú aktivitu, ale aj k starostlivosti o svoje zdravie.