Splav Hrona

Po roku sme sa opäť vrátili na známe miesta. Na brehu s očakávaním a niekedy aj s obavou čakali noví adepti na budúcich vodákov. Prichýlilo nás vodácke centrum v Nemeckej, kde sme okrem noci strávili aj prvé hodiny teoretického a praktického výcviku. Tento rok to boli dva kurzy a to 29.5. – 30.5.2017 vedúci kurzu: PaedDr. Peter Mandzák, PhD.  a  31.5. – 1.6.2017 vedúci kurzu-PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.  Študenti mali možnosť si osvojiť základné vodácke zručnosti na tečúcej vode. Nechýbal aj klasický vodný krst s vylievaním vody z kanoe, či skok odvahy z vysokej skaly do kalných vôd Hrona. Počasie prialo celý čas slnečno.  J. Kompán