Športovo – relaxačný pobyt v Parálii

Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s cestovnou kanceláriou Eurocartour Nitra organizovala už 2x športovo- relaxačný pobyt v Grécku – Parália od 27.5. do 9.6. 2017. Zúčastnili sa ho študenti z PF, EF, Pr.f., a FPV UMB v rámci VTV telesná výchova 1 - 8. Pobyt bol zameraný na cvičenie kondičného aerobiku, Body worku a športových hier. V blízkosti penziónu sa nachádzali 3 ihriská, ktoré boli k dispozícii študentom počas celého pobytu. Ďakujem všetkým študentom za spoločné strávené chvíle pri cvičení, ale aj pri spoločenskom posedení a tešíme sa na budúci rok.

PaedDr. Júlia Palovičová, PhD. KTVŠ FF UMB