AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR V BASKETBALE ŽIEN - NITRA 2018

V dňoch 24.5. – 25.5.2018 sa basketbalové družstvo žien UMB zúčastnilo finálového celoslovenského turnaja AM SR v Nitre a obhájilo svoju minuloročnú pozíciu – 2. miesto. Gratulujem dievčatám a ďakujem za vzornú reprezentáciu univerzity a za ochotu odkrojiť si čas zo súčasného náročného skúškového obdobia. 

Reprezentantky UMB v basketbale žien:

Timea Kohútová, FF UMB (TŠV- Ge)

Kristína Ondušková, FF UMB (Psych- TŠV)

Katarína Mrváňová, FPV UMB

Linda Valová, FPV UMB

Michaela Izáková, FPV UMB

Gabika Turčanová, EF UMB

Michaela Griegerová, EF UMB

Katarína Piperková, EF UMB

Jana Matejčíková, EF UMB

Andrea Vyšňová, EF UMB

Trénerka: Mgr. Andrea Izáková, PhD., KTVŠ FF UMB