Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

AMSR vo vzpieraní 2018

V sobotu 17.11.2018 sa študenti UMB zúčastnili AMSR vo vzpieraní v Bratislave kde znova preukázali svoju kvalitu. Z pomedzi všetkých univerzít, naša univerzita vyzbierala najviac cenných kovov a v priemere aj najviac najhodnotnejších.
Našich študentov bolo na súťaži hojný počet, konkrétnejšie 8 z ktorých si na akademickú pôdu prinieslo 5 študentov zlatú medailu a 3-ja študenti strieborné medaile.

Študenti sa umiestnili nasledovne:

Ženy
Váhová kategória:
do 69kg- 1 miesto- Rondzíková Nina: TRH- 70kg NADHOD- 85kg DVOJBOJ- 155kg Sinclair- 197,6405b

do 75kg- 1 miesto- Valová Linda: TRH- 47kg NADHOD- 65kg DVOJBOJ- 112kg Sinclair- 139,1824b

Muži
Váhová kategória:
do 77kg- 1 miesto- Križan Michal- TRH- 100kg NADOHD- 115kg DVOJBOJ- 215kg Sinclair- 270,8570b
2 miesto- Prandorfy Andrej- TRH- 86kg NADHOD- 125kg DVOJBOJ- 211kg Sinclair- 263,5390b

do 85kg- 1 miesto- Barčák Patrik- TRH 115kg NADHOD- 135kg DVOJBOJ- 250kg Sinclair- 298,6750b

do 94kg- 1 miesto- Poláček Peter- TRH 131kg NADHOD- 165kg DVOJBOJ 296kg Sinclair- 350,6712b

+94kg- 1 miesto- Ostrovský Viktor- TRH- 137kg NADHOD- 173kg DVOJBOJ- 310kg Sinclair- 349,9900b
2 miesto- Trebichavský Ján Marek- TRH- 142kg NADHOD- 163kg DVOJBOJ- 305kg Sinclair- 344,3450b

Okrem iného sa Peter Poláček stal najlepším pretekárom zo všetkých zúčastnených na prepočet sinclairových bodov, ktorých získal 350,6712.